META_PIXEL
Rettegések éjszakája
kerekerdo-logo

Általános szerződési feltételek

A szerződés alanyai

Vásárló: A weboldal vásárlójává azon személyek, vállalkozások, szervezetek képviselői válhatnak, akik a weboldal felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Szolgáltató által előírt Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban és a Fizetési Feltételekben foglaltakat.

Szolgáltató: Szolgáltató jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaság, amely társaság a weboldal üzemeltetését biztosítja és a Vásárlókkal vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül.

A szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: NÍVÓ-STYLE Kft.

Székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni utca 108.

Elektronikus levelezési cím: info@rettegesekejszakaja.hu

Adószám: 14971141-2-09

Telefonszám: +36 (70) 624 - 4496

A szolgáltató tevékenységét nyilvántartásba jegyezte:

Nyilvántartási szám:


Fizetési információk:

A Rettegések Éjszakája jegyértékesítő honlapján bankkártyával lehetséges a fizetés. Az OTP Simple tájékoztatása szerint online fizetéshez az alábbi bankkártyatípusok használhatók: MasterCard, Maestro, American Express, Visa, Visa Electron
Sikeres fizetést követően elektronikus számlát küldünk a Vásárló számára.

Nyilatkozat
Elfogadom, hogy a NÍVÓ-STYLE Kft. (4241 Bocskaikert, Debreceni utca 108.) által a www.rettegesekejszakaja.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza!

OTP Simple fizetési tájékoztató

Árak

A weboldal az árakat bruttó formában tünteti fel. A weboldalról megrendelhető jegyek árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt belépőjegyek vételárát nem befolyásolja.

Jegyátvétel

A megrendelt belépőjegyeket a Kerekerdő Élményparkban (4002 Debrecen, Olimpia fasor 23.) személyesen van lehetőség átvenni a visszaigazoló email felmutatásával.

Szerzői jogok, adatvédelem

A weboldal oldalain található összes adat, információ és a honlap külleme, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkori hatályos rendelkezései az irányadóak.

Reklamáció, panasz bejelentése

Vevő bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató részére az info@rettegesekejszakaja.hu e-mail címen, vagy a +36 (70) 624 - 4496 telefonszámon tudja bejelenteni és érvényesíteni.

Adatvédelem

A Szolgáltató a Vásárlók, vagy képviselői személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Szolgáltató az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a webáruház jogszerű használatához és a regisztrációhoz.

Egyéb rendelkezések

A weboldal információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Vásárló tegye meg az alapvető óvintézkedéseket: használjon vírus-és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítást a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy a webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.